top of page

Syyskuun 11. päivän terrori-iskuista 22 vuotta

Päivitetty: 11. syysk. 2023


Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän iskut johtivat terrorismin vastaiseen sotaan.

YHDYSVALTOJEN HISTORIAN TUHOISIMMASTA TERRORI-ISKUSTA on kulunut tänään tasan 22 vuotta. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumat muuttivat maailmaa peruuttamattomasti.

World Trade Centerin kaksoistornien sortumiseen johtanut hyökkäys oli Yhdysvaltojen turvallisuutta ja hegemoniaa horjuttanut ideologinen ja valtapoliittinen isku. 9/11-tapahtumia pidetään merkittävänä maailmanpoliittisena käännekohtana. Ne eivät pelkästään synnyttäneet valtavaa määrää tutkimuksia, polemiikkia ja erilaisia salaliittoteorioita, mutta niiden on sanottu aloittaneen kokonaan uuden ajanlaskun ihmiskunnan historiassa.

Nykyään esimerkiksi englanninkielisessä kirjallisuudessa näkee usein käytettävän aikailmaisuja, joilla korostetaan syyskuun 11. päivän tapahtumien luomaa rajamerkkiä kahden aikakauden välillä; iskuja edeltävä (the pre 9/11 era) ja iskujen jälkeinen (the post 9/11 era) aika.
9/11 -iskujen jälkimainingit ja niitä seurannut politiikka toivat mukanaan uskomattoman määrän kuolemaa ja tuhoa. Tapahtumat muuttivat globaalia turvallisuuspolitiikkaa, synnyttivät maailmanlaajuista vihaa muslimeja kohtaan ja nostivat islamofobian ennennäkemättömälle tasolle. Yhdysvaltojen aloittama terrorismin vastainen sota on kestänyt jo pidempään kuin Yhdysvaltain vapaussota tai Vietnamin, Korean ja Irakin sodat. Itse asiassa pidempään kuin ensimmäinen ja toinen maailmansota yhteensä.

20 vuotta myöhemmin amerikkalaiset katselivat surullisena, kun maan sotilasoperaatio Afganistanissa – joka alkoi alle kuukausi 9/11:n jälkeen – päättyi verisesti ja kaoottisesti.

Yhdysvaltain sotilaat palaavat taistelusta Bagramin lentotukikohtaan Afganistanissa maaliskuussa 2002. Yli 2000 amerikkalaista sotilasta menetti henkensä Afganistanin sodassa. (Hoang Dinh Nam/AFP Getty Imagesin kautta)

Terrorismin vastaisen sodan synkkä totuus – ihmisoikeusrikoksia, kidutusta, murhia ja systemaattista väkivaltaa


Terrorismin vastaisen sodan aikakaudella Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat hylänneet lähestulkoon jokaisen lain: keskeisiin ihmisoikeuksiin kuuluvan syyttömyysolettaman, oikeusvaltion laillisuusperiaatteet ja monet yleismaailmalliset ihmisoikeudet, joihin länsimaat ovat sitoutuneet kansainvälisten sopimusten nojalla.

Esimerkiksi vuoden 1949 Geneven sopimus kieltää murhan, julmuutta osoittavan pitelemisen ja kidutuksen, puolueettoman oikeudenkäynnin estämisen ja nöyryyttävän kohtelun. Yhdysvallat on syyllistynyt kaikkiin edellä mainittuihin rikoksiin osana terrorismin vastaista sotaansa.

Tosin Yhdysvaltain hallitus on todennut, että Geneven sopimukset eivät koske sen hallussa olevia, terroristeiksi tai laittomiksi taistelijoiksi luokiteltuja pidätettyjä. Tästä johtuen esimerkiksi Suomen eduskunnassa annettiin vuonna 2004 kirjallinen kysymys eduskunnan puhemiehelle rauhanturvatehtävissä pidätettyjen henkilöiden luovuttamisesta.


 

"Olemme huolissamme siitä, että osallistuessaan kansainvälisiin rauhanturvatehtäviin suomalaiset rauhanturvaajat saattavat joutua tilanteisiin, joissa edellytetään heidän pidättämänsä henkilön luovuttamista Yhdysvaltain asevoimille tai Yhdysvaltain muille pakkotoimia käyttäville viranomaisille."


KK 663/2004 vp - Minna Sirnö /vas ym.

 

"Olemme huolissamme siitä, että osallistuessaan kansainvälisiin rauhanturvatehtäviin suomalaiset rauhanturvaajat saattavat joutua tilanteisiin, joissa edellytetään heidän pidättämänsä henkilön luovuttamista Yhdysvaltain asevoimille tai Yhdysvaltain muille pakkotoimia käyttäville viranomaisille", kysymyksessä todetaan.

Lisäksi Yhdysvallat ja osa sen liittolaisista on syyllistynyt laittomiin tappoihin, pidätyksiin ja kansainvälisen oikeuden kieltämiin rikoksiin, kuten vankien pahoinpitelyyn ja erilaisiin fyysisiin ja psykologisiin julmuuksiin. Kidutusmenetelminä on käytetty esimerkiksi vettä, peräruisketta, täydellistä aistieristystä, unenpuutetta, kylmyyttä, seisottamista, alastomuutta ja seksuaalista nöyryyttämistä.

Vuoden 2014 joulukuussa julkaistu Yhdysvaltain senaatin raportti esittää vastaansanomattomia todisteita kidutuksesta, jota tiedustelupalvelu CIA kohdisti terrorismista epäiltyihin vankeihin salaisilla leireillä. Raportista käy ilmi, että myös useat psykologit osallistuivat kidutuksiin ja antoivat niille tieteellistä tukea. Helsingin Sanomien artikkelin mukaan Amerikan Psykologiliitto teki salaista yhteistyötä CIA:n kanssa.

Guantanamo Bayn vankileiri on ehkä terrorismin vastaisen sodan tunnetuin esimerkki Yhdysvaltojen mielivaltaisesta vangitsemisjärjestelmästä ja ihmisoikeuksien perusperiaatteiden rikkomisesta. Yhdysvallat on epäonnistunut Guantanamon sulkemisessa, vaikka monissa raporteissa todetaan, että leirillä on syyllistytty murhiin, kidutukseen ja muihin rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Ja kukapa ei muistaisi vuonna 2004 paljastunutta kidutussskandaalia, kun julkisuuteen levisi yhdysvaltalaisten sotilasvanginvartijoiden ottamia valokuvia vankien pahoinpitelyistä ja kidutuksista irakilaisessa Abu Ghraibin vankilassa.

Valitettavasti nämä esimerkit ovat vain pintaraapaisu terrorismin vastaisen sodan todellisuudesta.

Oransseihin haalareihin puettuja vankeja Guantanamo Bayn vankileirillä tammikuussa 2002. Kuva: GETTY IMAGES.

Islaminoppineet kritisoivat terrorismin vastaista sotaa

ja muslimeihin kohdistuvia vääryyksiäArab Maghreb Scholars League (رابطة علماء المغرب العربي) ja Sunna Scholars Association (رابطة علماء أهل السنة) julkaisivat viime vuonna lausunnon, jossa islaminoppineet vaativat länsimaiden johtajia muun muassa päättämään kaikki sotilaalliset ja poliittiset interventiot muslimimaissa sekä lopettamaan muslimien mielivaltaiset vangitsemiset, kidutuksen ja halventavan kohtelun.

"On kulunut 20 vuotta siitä, kun Yhdysvaltain johtajat julistivat maailmanlaajuisen sodan, jolle ei määritelty rajoja eikä määräaikaa. Niin sanottu ”terrorismin vastainen sota” julistettiin syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen, mutta hyökkäykset muslimiväestöjä kohtaan ​​alkoivat jo ennen tätä. Vuoden 1991 Irakin sota ja sitä seuranneet pakotteet, hyökkäys Somaliaan, Israelin tukeminen Palestiinan miehityksessä sekä julmien diktatuurien tukeminen muslimimaissa ovat hyviä esimerkkejä tästä."

"Ainakin 800 000 muslimia on tapettu viimeisen 20 vuoden aikana, ja tuhansia ihmisiä on vangittu laittomasti, joista moni on joutunut myös kidutuksen uhriksi. Arviolta noin 37 miljoonaa ihmistä on päätynyt kodittomaksi. Muslimeja kohdellaan kaikkialla epäluuloisesti ja heitä pidetään uhkana yhteiskunnissa, joissa he elävät. Koko maailmasta on tullut suojattomampi ja turvattomampi paikka."

"Nyt 20 vuoden jälkeen on aika pysähtyä ja ottaa opiksi. Länsimaiden johtajien on aika korjata kurssiaan", lausunnossa kirjoitetaan.

Andalus Islamic Center on kääntänyt lausunnon suomeksi.

Media- ja uutisverkosto DOAM (Documenting Oppression Against Muslims) korostaa julkaisussaan, kuinka Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat pudottaneet yli 326 000 pommia ja ohjusta Lähi-idän maihin, Aasiaan ja Pohjois-Afrikkaan vuoden 2001 jälkeen osana terrorismin vastaista sotaa.

Brittiläinen media- ja uutisverkosto DOAM julkaisee aktiivisesti tietoa muslimeihin kohdistuvasta sorrosta.


Terrorismin vastainen sota johtaa terrorismin lisääntymiseen ja

targeted killing -ohjelman syntymiseen9/11 -tapahtumista seurannut sota johti niin ikään myös terrorismin vastaisten lakien säätämiseen, joiden kautta terrorismi itse asiassa paradoksaalisesti lisääntyi. Historia osoittaa, että mitä enemmän Yhdysvallat sääti näitä lakeja ja mitä kiivaammin se väitti taistelevansa terrorismia vastaan, sitä todennäköisemmin se myös käytti kidutusta terrorin välineenä ja syyllistyi itse terrorismiin ja sotarikoksiin osana hysteeristä ja globaalia sodanlietsontaa ja ihmisoikeusrikoksien tulvaa.

Ja kaikki tämä suhteettoman mielivaltaisesta politiikasta seurannut väkivalta ja lukemattomat rikokset islamia, muslimeita ja ihmisyyttä vastaan perusteltiin tietenkin 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐦𝐢𝐧 kitkemisellä. Niin absurdilta kuin se kuulostaakin, terrorismiin vastattiin vielä voimakkaammalla terrorismilla ja tulta yritettiin sammuttaa vielä polttavammalla tulella. Ammuttiin kärpästä tykillä.

Osana terrorismin vastaista sodankäyntiä Yhdysvallat kehitti aseteollisuuttaan yli kahdeksalla biljoonalla dollarilla ja aloitti myös miehittämättömien lennokkien käyttöön liittyvän niin sanotun targeted killing -metodin. Käytännössä termillä viitataan hallitusten suorittamaan murhaan tai salamurhaan, jossa yksittäinen etukäteen valittu kohdehenkilö tapetaan kauko-ohjatun lennokin avulla oikeudellisen menettelyn tai taistelukentän ulkopuolella.

 

"Nyt ei eliminoida pelkästään terroristeja,

vaan myös terroristiepäiltyjä."

 


Targeted killing -käsitteelle ei ole määritelty vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, eikä aiheesta ole juurikaan suomenkielistä tutkimusta tai yhteiskunnallista keskustelua, mutta esimerkiksi Laura Saura on aihetta käsittelevässä gradussaan kääntänyt sen kohdennetuksi tappamiseksi. Saura on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkija, joka tutkii kohdennetun tappamisen etiikkaa.

Targeted killing -metodilla viitataan hallitusten suorittamaan murhaan tai salamurhaan, jossa yksittäinen etukäteen valittu kohdehenkilö surmataan kauko-ohjatun miehittämättömän lennokin avulla. (Kuva: Daily Times)
Saura kertoo, miten esimerkiksi uudet teknologiset innovaatiot ovat mahdollistaneet metodin hyödyntämisen eri tavalla kuin koskaan aiemmin. Tutkija esittää huolensa kohdennetun tappamisen institutionalisoitumisesta, jolla hän tarkoittaa sitä, että metodista on tullut viimeisen keinon sijasta ensisijainen, ja sitä sovelletaan systemaattisemmin. Hän on sanonut myös, että mitä pidemmälle kohdennetun tappamisen institutionalisoiminen Yhdysvalloissa etenee, sitä laajemmaksi sen kohteiden joukko kasvaa.

"Nyt ei eliminoida pelkästään terroristeja, vaan myös terroristiepäiltyjä", Saura korostaa.

Kansalaisoikeuksia ja -vapauksia puolustava American Civil Liberties Union on kritisoinut voimakkaasti kohdennetun tappamisen ohjelmaa ja sen salamyhkäisyyttä.

"Yhdysvaltojen kohdennetun tappamisen ohjelma toimii ilman mielekästä toimeenpanovallan ulkopuolella olevaa valvontaa. Ohjelmaan liittyvät keskeiset tiedot ovat edelleen salaisia, mukaan lukien kriteerit, joiden perusteella hallitus asettaa ihmisiä CIA:n ja armeijan tappolistalle sekä tieto siitä, kuinka paljon todisteita tarvitaan ennen kuin tappaminen toteutetaan," järjestön verkkosivuilla todetaan.


Yhdysvaltojen presidentti 𝐁𝐚𝐫𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐛𝐚𝐦𝐚 määräsi 11 vuotta sitten (14. lokakuuta 2011) kohdennetulla drone-iskulla amerikanjemeniläisen 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥𝐫𝐚𝐡𝐦𝐚𝐧 al-Awlakin murhattavaksi. Al-Awlaki oli syömässä serkkunsa kanssa illallista jemeniläisessä ulkoilmaravintolassa, kun miehittämätön lennokki päätti hänen elämänsä. Poika oli kuollessaan vain 16-vuotias.

Center for Constitutional Rights ja American Civil Liberties Union ovat nostaneet kanteen Yhdysvaltojen hallitusta vastaan kolmen Yhdysvaltain kansalaisen tappamisesta miehittämättömillä lennokeilla. Kohdennetut tapot määrättiin toteutettavaksi kaukana aseellisista konfliktialueista.

Järjestöt syyttävät Yhdysvaltain hallitusta vuonna 2011 suorittamista Yhdysvaltain kansalaisten Anwar al-Awlakin, Samir Khanin ja Abdulrahman al-Awlakin murhista Jemenissä. Kansalaisjärjestöjen mukaan murhat rikkoivat perustuslain takaamaa oikeutta, joka kieltää ihmishengen riistämisen ​​ilman asianmukaista oikeusprosessia.

Alla olevalla videolla Nasser al-Awlaki puhuu poikansa Anwar al-Awlakin ja 16-vuotiaan lapsenlapsensa Abdulrahman al-Awlakin laittomasta taposta.9/11-tapahtumat autttoivat Kiinaa käymään omaa valheellista

"terrorismin vastaista sotaansa"Yhdysvaltojen Virginiassa sijaitsevan Old Dominionin yliopiston filosofian ja ja uskontotieteen laitoksen apulaisprofessori Kristian Petersen on myös kritisoinut terrorismin vastaista sotaa:

"Yhdysvaltojen 'terrorismin vastainen sota' on ollut todella tuhoisaa miljoonille muslimeille, joilla ei ole ollut mitään tekemistä 9/11-iskujen kanssa, mukaan lukien uiguureille", professori sanoo.

Kahden viime vuosikymmenen aikana Kiinan Xinjiangin uiguurien autonomisen alueen kriisi on pahentunut dramaattisesti. Petersen korostaa, kuinka tällä on paljon tekemistä terrorismin vastaiseen retoriikkaan pukeutuneiden uiguurien erimielisyyksien tukahduttamiseen tähtäävien toimien kanssa, jotka lisääntyivät merkittävästi vuoden 2001 jälkeen.


 

"Yhdysvaltojen 'terrorismin vastainen sota' on ollut todella

tuhoisaa miljoonille muslimeille, joilla ei ole ollut mitään

tekemistä 9/11-iskujen kanssa."


 

Professori selittää Al-Jazeeran julkaisemassa kirjoituksessaan, kuinka 9/11-iskujen jälkeen Yhdysvallat käynnisti maailmanlaajuisen "terrorismin vastaisen sodan", joka tuki muiden maiden pyrkimyksiä hajottaa terrorijärjestöjä. "Juuri näiden tapahtumien jälkeen Kiinan kommunistinen puolue (KKP) alkoi määrittelemään uiguurien vastarintaa osana maailmanlaajuista 'terrorismia', eikä 'separatismista' johtuvaksi paikalliseksi ongelmaksi, kuten se oli aiemmin tehnyt", Petersen korostaa.

KIINAA on syytetty rikoksista ihmisyyttä vastaan Xinjiangin alueelle perustettujen pidätysleirien ja vankiloiden takia. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) tuoreessa raportissa kerrotaan, että Kiinan uiguurialueilla on tehty vakavia ihmisoikeusrikkomuksia ja mahdollisesti rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Raportissa todetaan, että väitteet toistuvista kidutuksista ja pakotetuista lääketieteellisistä toimenpiteistä Xinjiangin alueen uiguuriväestöä kohtaan ovat uskottavia. Raportissa vaaditaan kansainväliseltä yhteisöltä kiireellistä huomiota alueella tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin.

Työntekijät kävelevät pidätyskeskuksen aidan ohi Dabanchengissa Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella 4. syyskuuta 2018. [Kuva: Reuters/Thomas Peter]

 


"Ihmisoikeustilanne Xinjiangin alueella vaatii kiireellistä

huomiota [Kiinan] hallitukselta, YK:n kansainvälisiltä järjestöiltä,

ihmisoikeusjärjestelmältä sekä myös laajemmin

kansainväliseltä yhteisöltä."


YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto


 

Kiinaa on jo monien vuosien ajan syytetty yli miljoonan uiguurin ja muiden muslimivähemmistöjen sulkemisesta vankileireille Kiinan länsiosissa sijaitsevalla Xinjiangin alueella. Uiguurit kutsuvat pidätyskeskuksia keskitysleireiksi, mutta Kiinan mukaan ne ovat koulutuskeskuksia.

”Ihmisoikeustilanne Xinjiangin alueella vaatii kiireellistä huomiota [Kiinan] hallitukselta, YK:n kansainvälisiltä järjestöiltä, ihmisoikeusjärjestelmältä sekä myös laajemmin kansainväliseltä yhteisöltä”, tuoreessa raportissa sanotaan.

Kiinan YK-edustusto Genevessä reagoi aggressiivisesti ja vähättelevästi raporttiin ja sanoi, että raportti perustuu sen mukaan Kiinan-vastaisten voimien tekaisemille valheille. Kaikki etniset ryhmät Xinjiangissa elävät "onnellista elämää rauhassa ja tyytyväisinä", edustusto väittää.

YK:n 49-sivuinen raportti Kiinan muslimivähemmistöön kohdistuvista ihmisoikeusrikoksista löytyy täältä.
.
 

Terrorismin vastaisten operaatioiden seurauksena lähestulkoon miljoona ihmistä on surmattu Irakissa, Afganistanissa ja eri puolilla muslimimaailmaa. 𝐌𝐨𝐚𝐳𝐳𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐠𝐠𝐢𝐧 mukaan tämä vastaa vähintäänkin viittäsataa 9/11 -iskua.

PAKISTANILAISTAUSTAINEN britti Begg on aktiivinen luennoitsija, kirjoittaja ja brittiläisen ihmisoikeusjärjestö CAGE:n johtohahmo. Hän koki henkilökohtaisesti terrorismin vastaisen sodan pimeän puolen jouduttuaan amerikkalaisten vangitsemaksi Guantanamoon lähes kolmeksi vuodeksi. Begg on kertonut todistaneensa vankileirillä kidutuksia ja murhia.

"Tänään tulee kuluneeksi 21 vuotta syyskuun 11. päivän suurimmasta hyökkäyksestä #USA:ta vastaan ​​sitten toisen maailmansodan. Sitä seurannut #terrorismin vastainen sota on pisin USA:n väkivaltaisen historian aikana. Miljoona kuollutta, 8 biljoonaa hukkaan heitettyä dollaria, lait ja ihanteet hylätty ja tappio #Afganistanissa. Tämä on myös päivä koston kustannuksien pohdinnalle", Begg kirjoittaa tviitissään.

Kuuntele videolta, mitä muuta sanottavaa Moazzam Beggillä on terrorismin vastaisesta sodasta.
 

Andalus Islamic Center on pääkaupunkiseudulla toimiva yhteisöjärjestö, jonka tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen voimaantumista ja kykyä tunnistaa sekä kitkeä islamofobiaa. Osoitamme solidaarisuutta niitä ihmisiä kohtaan, joihin "terrorismin vastainen sota" on vaikuttanut.


Andalus Islamic Center on myös 2.9.2021 alkaen brittiläisen ihmisoikeusjärjestö CAGE:n alulle paneman Kansainvälisen todistajakampanjan (International Witness Campaign) jäsenjärjestö. Kampanja tutkii kaksi vuosikymmentä kestänyttä terrorismin vastaista sotaa, sen vaikutuksia, epäonnistumisia ja tulevaisuutta sekä edistää toiminnallaan solidaarisuutta, oikeudenmukaisuutta ja dialogia.

Todistajakampanja on osa globaalia liikettä, joka pyrkii toiminnallaan tuomaan selviytyjille oikeutta, asettamaan rikolliset vastuuseen ja purkamaan koko lakien, poliittisten säädösten ja retoriikan infrastruktuurin, jonka nojalla on oikeutettu ja ylläpidetty terrorismin vastaista teollisuutta.コメント


bottom of page