top of page

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on islamin sääntöjen vastainen traditio

Päivitetty: 22. toukok. 2023Kansainvälistä tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista päivää
vietetään joka vuosi 6. helmikuuta.


Sukuelinten silpomisen on kokenut yli 200 miljoonaa naista. Edelleen yli 3 miljoonaa tyttöä vuosittain joutuu tämän vahingollisen perinteen uhriksi.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen (FGM) on erittäin haitallinen ja naissukupuolta vakavasti sortava perinne, joka on yleistä 30 maassa. Puolet näistä maista sijaitsee Länsi-Afrikassa. On arvioitu, että noin 10 000 Suomessa asuvaa naista on kokenut silpomisen.

Silpomisesta voidaan käyttää myös neutraalimpaa ympärileikkaus -sanaa, mutta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lastenjärjestö UNICEF suosittelee puhumaan silpomisesta. Tradition seuraukset ovat peruuttamattomia ja haitallisia, ja Suomen lainsäädännön mukaan se on kiellettyä.

Silpomisen vastaista kampanjointia ja traditiota ehkäisevää työtä on tehty pitkään useissa maissa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien. Vuosina 2008-2013 lähes 10 000 yhteisöä 15 maassa luopui tyttöjen ympärileikkauksesta.

Tradition taustalta löytyy monenlaisia (pääosin) kulttuurisia syitä, jotka vaihtelevat maasta ja alueesta toiseen. Sen harjoittamista perustellaan muun muassa moraalisuuteen, puhtauteen, esteettisyyteen, taloudellisuuteen ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvillä syillä.

Perinnettä harjoittavat muslimien lisäksi juutalaiset, kristityt ja animistit, ja vaikka tätä ikivanhaa tapaa harjoitetaan monesti uskonnon nimissä, mikään uskonto ei vaadi sitä.

Ei ole syytä korostaa pelkästään sitä, kuinka suuri ihmisoikeusloukkaus naisten sukuelinten silpominen on, mutta tärkeää on tuoda selvyyttä myös siihen, että islam ei todellisuudessa kannata perinnettä siitäkin huolimatta, että pintapuolisen tarkastelun jälkeen asia saattaa näyttää siltä.

Niin sanotusta naisten ympärileikkauksesta, jonka vakavin ja äärimmäisin ilmenemismuoto on naissukupuoleen kohdistuva sukuelinten silpominen tai leikkaaminen, ei ole yhtäkään mainintaa Koraanissa, eikä autenttista profeetta Muhammadin () perimätietoa, joka suosittelee perinnettä.

Islamin lain mukaan ei ole sallittua tuottaa fyysistä vahinkoa, ja mikä tahansa naisen ympärileikkaukseksi miellettävä toimenpide, joka aiheuttaa todistettavasti vahinkoa, on täten sharia-lainkin mukaan kiellettyä.

Ubaida ibn as-Samit on kertonut, että profeetta Muhammad () on sanonut:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ


"Älä aiheuta vahinkoa itsellesi tai muille."

Epäselvyyttä aiheuttaa se, että islamilaisten tekstien pintapuolinen tarkastelu antaa virheellisen mielikuvan siitä, että islam kannustaa traditioon. Jos tehdään pikainen vilkaisu esimerkiksi neljän islamin koulukunnan näkemyksiin naisten ympärileikkauksesta, saattaa näyttää siltä, että islam kannattaa perinnettä.

Islamin (vallalla olevan) neljän koulukunnan mukaan ympärileikkaus on joko vapaaehtoista tai pakollista. Esimerkiksi hanafi-koulukunta pitää ympärileikkausta suositeltavana (sunnah) tekona, kun taas maliki-koulukunta näkee sen pakollisena (wajib) miehille ja suositeltavana (sunnah) naisille.

Shafi'i-koulukunnan mukaan ympärileikkaus on pakollista (wajib) sekä miehille että naisille. Hanbali-koulukunnalla on taas kaksi näkemystä asiasta: yhden näkemyksen mukaan ympärileikkaus on pakollista (wajib) sekä miehille että naisille, ja toisen näkemyksen mukaan se on pakollista (wajib) miehille ja kunnioitettu asia (makrumah) naisille.

Historiallisesti merkittävä islaminoppinut al-Shawkaani on sanonut, että naisten ympärileikkaus on sunnah (suositeltava teko). Al-Shawkaani näkee, että ympärileikkauksen voidaan katsoa olevan mikä tahansa toimenpide, jota voidaan kutsua "viilloksi". Myös al-Mawardi pitää naisten ympärileikkausta sunnana, jossa tehdään pieni viilto "hupulta" tai "kukon heltalta" näyttävään kohtaan vaginan yläpuolella olevaan ihoon.

Ehkä historian merkittävin islaminoppinut Ibn Taimiyah on sanonut, että naisten ympärileikkaus on islamilainen toimenpide, jossa tehdään viilto kukon heltalta näyttävään ihon yläosaan.

Islamin neljän koulukunnan ja edellä mainittujen oppineiden näkemyksistä saattaa välittyä kuva, että tyttöjen sukuelinten silpominen olisi sallittua ja jopa suositeltavaa islamissa. On kuitenkin tehtävä ero sen välillä, miten islam ymmärtää tyttöjen "ympärileikkauksen" versus siihen, miten joissain kulttuureissa se toteutetaan käytännössä. Edellä mainituissa näkemyksissä naisten "ympärileikkaus" ymmärretään lähinnä hyvin kevyenä ihoon tehtävänä viiltona, kun taas sukuelinten silpomisessa tytölle tuotetaan (usein) suurta kipua ja peruuttamatonta vahinkoa. Näitä ei voi verrata keskenään.Myös itse sana "ympärileikkaus" on harhaanjohtava. Jotkut näkevät monissa islamilaisissa teksteissä esiintyvän arabiankielisen sanan "khitaan" (ختان) viittaavan sekä miesten että naisten ympärileikkaukseen. Todellisuudessa sana kuvaa ainoastaan miesten ympärileikkausta, sillä tyttöjen "ympärileikkaukseen" viittaava sana on "khifaadh" (خِفَاض).

Toimenpidettä tulisi kuvata pikemminkin "klitoriksen huppuun tehtävänä pienimuotoisena viiltona" kuin varsinaisena ympärileikkauksena.

Monissa muslimimaissa tapahtuvaa tyttöjen sukuelinten silpomista perustellaan todennäköisesti islamilaisilla teksteillä, mutta traditio toteutetaan usein tavalla, joka on räikeässä ristiriidassa islamin arvojen ja islamilaisen lain kanssa. Näkemyksemme mukaan on totuutta lähempänä sanoa, että sukupuolielinten silpominen on ite asiassa asia, mitä islam pitää täysin kiellettynä (haram), sillä Koraani ja profeetta Muhammadin () sunnah (perimätieto, elämäntapa) tuomitsevat yksioikoisesti kaikki teot, jotka aiheuttavat vahinkoa ihmisen keholle tai muuttavat millään tavalla Luojan luomakuntaa ilman oikeutettua perustelua. Tämä pätee nimenomaan traditioon, jossa tyttöjen sukuelimiin kohdistetaan silpomista.

Koraanista tai sunnasta ei löydy yhtäkään autenttista todistetta, mikä tukisi naisten sukuelinten silpomista. Vaikka ilmiöön liittyy paljon epäselvyyttä ja näennäisiä kytköksiä islamiin, todellisuudessa naisten sukuelinten silpominen on islamin sääntöjen vastainen traditio, johon tulisi suhtautua pikemminkin kulttuurisena tapana kuin islamiin kuuluvana tekona.

Ibrahim Lethome Asmanin ja Maryam Sheikh Abdin kirjoituksessa De-linking Female Genital Mutilation/Cutting voit lukea lisää aiheesta islamin näkökulmasta. Kirjoitus löytyy täältä.


Lähteet:

Asmani, I. L., & Abdi, M. S. (2008). Delinking female genital mutilation/cutting from Islam.

Moilanen, M. R. (2022). Tyttöjen sukuelinten silpominen.


Tähtinen, T., Valonen, J., Vuori, J., & Ylinen, E. (2018). Tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ennaltaehkäisy: esite maahanmuuttajanaisille.


Kuvalähteet:
Comentarios


bottom of page