top of page

Islaminoppineet vaativat loppua terrorismin vastaiselle sodalle

Päivitetty: 3. kesäk. 2023Länsimaiden johtajille suunnatussa lausunnossa on edustettuina yli 200 muslimioppinutta, jotka vaativat länsimaiden johtajia korjaamaan kurssiaan ja oppimaan virheistään.

Arab Maghreb Scholars League ja Sunna Scholars Association kutsuvat länsimaiden johtajia hylkäämään muslimeja kohtaan suunnatun sodan ja vihamielisyyden politiikan, päättämään kaikki sotilaalliset interventiot muslimimaissa sekä myöntämään korvaukset selviytyjille ja terrorismin vastaisen sodan uhrien perheille.


 

"Kaikkien hallitusten poliittiset säädökset ja käytännöt, jotka johtavat mielivaltaiseen vankeuteen, kidutukseen, halventavaan kohteluun ja poikkeuksellisten valtuuksien myöntämiseen valtion virastoille ja elimille,

on tuotava päätökseen."


 


Lausunnossa vaaditaan loppua myös ihmisoikeusrikoksille, jotka ovat tapahtuneet terrorismin vastaisen sodan nimissä sekä asettamaan rikoksiin syyllistyneet vastuuseen rikoksistaan:

"Kaikkien hallitusten poliittiset säädökset ja käytännöt, jotka johtavat mielivaltaiseen vankeuteen, kidutukseen, halventavaan kohteluun ja poikkeuksellisten valtuuksien myöntämiseen valtion virastoille ja elimille, on tuotava päätökseen."

"Kaikki hallitukset ja niihin kytkeytyvät virastot ja virkamiehet, jotka ovat osallistuneet rikoksiin tai väärinkäytöksiin vuodesta 2001 lähtien, on saatettava vastuuseen."

Lausunnossa korostetaan solidaarisuutta kaikkia sorrettuja kohtaan ja osoitetaan myötätuntoa myös länsimaiden kansalaisille, jotka ovat joutuneet kärsimään johtajiensa huonosta politiikasta:

"Osoitamme solidaarisuutta kaikkia sorrettuja ihmisiä kohtaan, jotka taistelevat vapautuakseen tyranniasta ja suhtaudumme myönteisesti Afganistanin kansan voittoon miehittäjiään vastaan."

"Olkoon se ensimmäinen monista voitoista terrorismin vastaista sotaa vastaan. Esitämme osanottomme kaikille, jotka ovat kuolleet näiden sotien seurauksena."

"Välitämme myös myötätuntomme niille länsimaiden kansalaisille, jotka ovat joutuneet kärsimään johtajiensa tuhoisten päätösten sosiaalisista, taloudellisista ja oikeudellisista seurauksista."

Lue koko lausunto täältä.

CAGE:n toimitusjohtaja Muhammad Rabbani kommentoi lausuntoa:

”On perusteltua väittää, että päivä, joka muutti maailman, oli itse asiassa 18. eikä syyskuun 11. päivä. Barbara Leetä lukuun ottamatta jokainen Yhdysvaltain kongressin jäsen kannatti tätä päätöslauselmaa, joka johti myöhemmin laittomiin hyökkäyksiin, sotarikoksiin, kidutuspaikkojen perustamiseen, kohdennettuihin salamurhaohjelmiin ja kansalaisvapauksien massarajoituksiin ympäri maailmaa."

”Tämän vuoksi on koskettava hetki, kun muslimitutkijat eri puolilla maailmaa kokoontuvat yhteen vaatimaan voimakkaasti terrorismin vastaisen sodan lopettamista ja asettamaan rikosvastuuseen jokaisen, joka otti siihen osaa. Allekirjoittajien vaikutus kansainvälisesti on osoitus maailmanlaajuisesta tieteellisestä yksimielisyydestä tässä asiassa."

LÄHTEET:
Editoijan huomautukset:

Andalus Islamic Center on pääkaupunkiseudulla toimiva yhteisöjärjestö, jonka tavoitteena on edistää yksilöiden ja yhteisöjen voimaantumista ja kykyä tunnistaa sekä kitkeä islamofobiaa. Osoitamme solidaarisuutta niitä ihmisiä kohtaan, joihin "terrorismin vastainen sota" on vaikuttanut.

Andalus Islamic Center on myös 2.9.2021 alkaen brittiläisen ihmisoikeusjärjestö CAGE:n alulle paneman Kansainvälisen todistajakampanjan (International Witness Campaign) jäsenjärjestö. Kampanja tutkii kaksi vuosikymmentä kestänyttä terrorismin vastaista sotaa, sen vaikutuksia, epäonnistumisia ja tulevaisuutta sekä edistää toiminnallaan solidaarisuutta, oikeudenmukaisuutta ja dialogia.

Todistajakampanja on osa globaalia liikettä, joka pyrkii toiminnallaan tuomaan selviytyjille oikeutta, asettamaan rikolliset vastuuseen ja purkamaan koko lakien, poliittisten säädösten ja retoriikan infrastruktuurin, jonka nojalla on oikeutettu ja ylläpidetty terrorismin vastaista teollisuutta.

[1] Lausunto löytyy täältä sekä suomeksi, englanniksi että arabiaksi.

Artikkelin kuvaa käytetään Pixabayn luvalla.

Commentaires


bottom of page