top of page

Islaminoppineen näkemys Profeetan ﷺ syntymäpäivän viettämiseen

Päivitetty: 26. toukok. 2023


Boutilimitissä syntynyt mauritanialainen Muhammad Hasan al-Dadou al-Shanqiti (arab. محمد الحسن بن الددو الشنقيطي) on yksi aikakautemme merkittävimmistä islaminoppineista.

Yksi aikakautemme suurimmista islaminoppineista (Luoja varjelkoon häntä ja pidentäköön hänen elämäänsä), mauritanialainen 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐝 𝐇𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐚𝐥-𝐃𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐚𝐥-𝐒𝐡𝐚𝐧𝐪𝐢𝐭𝐢, on sanonut Profeetta Muhammadin ﷺ syntymäpäivän viettämisestä seuraavasti.

Profeetan ﷺ syntymäpäivän viettämistä voidaan tarkastella seuraavan kolmen asian kautta, jotka palaavat ihmisen uskoon ja vakaumukseen:

1) Joka uskoo, että se on ʿ𝐞𝐢𝐝 (juhlapäivä) niin kuin ʿ𝐞𝐢𝐝 𝐚𝐥-𝐟𝐢𝐭𝐫 tai ʿ𝐞𝐢𝐝 𝐚𝐥-𝐚𝐝𝐡𝐚, on syyllistynyt 𝐛𝐢𝐝ʿ𝐚𝐚𝐧 (harhaoppiin).

2) Joka suhtautuu päivään niin, että hän muistelee Profeettaa ﷺ pitäen häntä yhtenä Jumalan siunauksista ja kiittäen tästä siunauksesta tekemällä hyviä tekoja, on tämä hyväksyttävää ja myös odotettua.

Kehotus paastoamiseen¹ sinä päivänä (maanantaina) ilmentää kiitosta Profeetan ﷺ syntymää kohtaan.

3) Joka tekee Profeetan ﷺ syntymäpäivästä tilaisuuden joidenkin hyväksyttävien tekojen tekemiseen, kuten uusiin vaatteisiin pukeutumiseen, ruoan valmistamiseen tai muihin sen kaltaisiin tekoihin, on tämä hyväksyttävää, eikä sisälly bidʿan määritelmään. Bidʿaksi ei katsota asioita, jotka liittyvät tapoihin ja pukeutumiseen.
 

"Joka uskoo, että Profeetan ﷺ syntymäpäivä on

ʿ𝐞𝐢𝐝 (juhlapäivä) niin kuin ʿ𝐞𝐢𝐝 𝐚𝐥-𝐟𝐢𝐭𝐫 tai ʿ𝐞𝐢𝐝 𝐚𝐥-𝐚𝐝𝐡𝐚, on

syyllistynyt 𝐛𝐢𝐝ʿ𝐚𝐚𝐧 (harhaoppiin)."


Muhammad Hasan al-Dadou
 

 

"Profeetta Muhammadin ﷺ syntymäpäivää alettiin viettämään fatimidien (šiiamuslimien) dynastian aikana,

eikä ole todisteita siitä, että ensimmäiset

muslimisukupolvet olisivat juhlistaneet sitä."


Muhammad Hasan al-Dadou

 Al-Dadoun sanoista voidaan tehdä seuraavanlainen yhteenveto:

1) On syytä erottaa toisistaan Profeetan ﷺ syntymäpäivään kytkeytyvä lainopillinen näkemys ja päivään liittyvä juhlistaminen ja iloitseminen.

2) Joka rinnastaa (uskoen niiden olevan samanarvoisia) Profeetan ﷺ syntymäpäivän muihin varsinaisiin islamin juhlapyhiin (eid al-adha ja eid al-fitr), syyllistyy bidʿaan (harhaoppiin).

3) On sallittua suhtautua päivään iloiten ja juhlien.

4) On sallittua tehdä Profeetan ﷺ syntymäpäivänä hyviä tekoja, kuten muistella Jumalaa tai lukea Profeetan ﷺ elämäkertaa.

5) On sallittua – itse asiassa suositeltavaa – suorittaa vapaaehtoinen paasto (joka on muutoinkin suositeltavaa maanantaisin).

6) Ei ole kiellettyä juhlistaa päivää pukeutumalla kauniisti, valmistamalla ruokaa ja kutsumalla ihmisiä kylään.

7) Edellä mainittuja tekoja ei katsota bidʿaksi tai innovatiivisiksi uskonnon teoiksi.

8) Ei ole todisteita siitä, että Profeetta Muhammadin ﷺ tai hänen jälkeensä tulleiden ensimmäisten muslimisukupolvien elinaikana kukaan olisi viettänyt Profeetan ﷺ syntymäpäivää.

9) Profeetta Muhammadin ﷺ syntymäpäivää alettiin viettämään fatimidien (šiiamuslimien) dynastian aikana, ja historialliset todisteet viittaavat siihen, ettei syntymäpäivän juhlistaminen johtunut rakkaudesta Profeettaa ﷺ kohtaan. Fatimidit olivat tunnettuja vihamielisyydestään sunnaa ja sunnimuslimeita kohtaan. Al-Dadoun mukaan fatimidit eivät alunperin alkaneet juhlistamaan Profeetan ﷺ syntymää, vaan hänen kuolemaansa. Mawlidin vietto alkoi siis šiiamuslimien toimista, ja sunnit alkoivat myöhemmin juhlistamaan päivää Profeetan ﷺ kunniaksi.

10) Jotkut ihmiset suhtautuvat liian tiukasti ja kielteisesti Profeetan ﷺ syntymäpäivään ja käyttäytyvät tavalla, joka ei heijasta rakkautta Profeettaa ﷺ kohtaan, vaan pikemminkin suurta epäkunnioitusta. Meidän tulisi sunnimuslimeina olla ensisijaisia rakkaudessamme Profeettaa ﷺ kohtaan, ja iloitseminen hänen syntymästään ei ole väärin, vaan osoittaa kunnioitusta häntä kohtaan ja kiitosta Luojaa kohtaan.

11) On siis sallittua juhlistaa Profeetan ﷺ syntymäpäivää ja osoittaa kiitosta ja iloa päivää kohtaan, mutta on kiellettyä suhtautua päivään "eidinä" ja käyttäytyä kuin päivä olisi varsinainen islamilainen juhlapäivä tai osa islamia. Päivän "viettämisen" sallittavuus palaa ihmisen aikomukseen.
 
¹ Profeetta Muhammadilta ﷺ kysyttiin vapaaehtoisesta paastosta maanantaisin, johon hän vastasi:LÄHTEET:

Riyad as-Salihin 1255https://www.youtube.com/watch?v=Lr2G6Dg8fvU


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page