ANDALUS-YHTEISÖN MISSIO, TAVOITTEET JA VISIO

Tavoitteemme on välittää sekä muslimeille että ei-muslimeille selkeällä tavalla ymmärrys islaminuskosta ja sen opetuksista sekä edistää islamilaisen Espanjan, al-Andalusin, historian tuntemusta. Näiden lisäksi tavoitteena on edistää yhteisöjen ja yksilöiden voimaantumista ja kykyä tunnistaa ja kitkeä erityisesti länsimaisiin yhteiskuntiin juurtunutta islamofobiaa. 

 

Koemme tärkeäksi edistää tietoisuutta siitä, että islamofobia ei ole pelkästään 'pelkoa' ja ennakkoluuloa muslimeja kohtaan, vaan todellisuudessa globaali ilmiö, joka ilmenee usein strategiana, jonka varjolla oikeutetaan valtiollinen väkivalta sekä kohdistetaan epäinhimillistämistä ja toiseuttamista muslimeita kohtaan. Pyrimme lisäämään tietoisuutta ennakkoluuloista, etnisestä ja uskonnollisesta syrjinnästä sekä muslimeja kohtaan globaalisti tapahtuvasta sorrosta. 

Andalus Islamic Center on myös 2.9.2021 alkaen brittiläisen ihmisoikeusjärjestö CAGE:n alulle paneman Kansainvälisen todistajakampanjan jäsenjärjestö. Kampanja tutkii kaksi vuosikymmentä kestänyttä terrorismin vastaista sotaa, sen vaikutuksia, epäonnistumisia ja tulevaisuutta sekä edistää toiminnallaan solidaarisuutta, oikeudenmukaisuutta ja dialogia. Todistajakampanja on osa globaalia liikettä, joka pyrkii toiminnallaan tuomaan selviytyjille oikeutta, asettamaan rikolliset vastuuseen ja purkamaan koko lakien, poliittisten säädösten ja retoriikan infrastruktuurin, jonka nojalla on oikeutettu ja ylläpidetty terrorismin vastaista teollisuutta. 

Koska Suomi on edelleen luultavasti ainoa kehittynyt valtio Euroopassa, jonka pääkaupungissa ei ole varsinaista rakennettua moskeijaa, Andalus Islamic Center tukee ajatusta moskeijan rakentamisesta Helsinkiin ja kannustaa muslimien ja Suomen viranomaisten välistä vuoropuhelua tämän tavoitteen saavuttamiseksi, mikä on myös ECRI:n (Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission) suositus.

Me uskomme, että ammattimaisesti toimiva islamilainen keskus ja moskeija, joka tähtää islaminuskon ja sen arvojen opettamiseen tasapainoisella ja akateemisella tavalla, ei pelkästään ehkäise rasismia, eriarvoisuutta ja islamofobiaa ja edistä muslimivähemmistön hyvinvointia Suomessa. Tällaisen hankkeen toteutuminen olisi itse asiassa merkki yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden toteutumisesta monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa ja toisi hyvinvointia, rauhaa ja harmoniaa koko yhteiskuntaan. 

Andalus-yhteisön aktiivisia toimijoita ovat tällä hetkellä Andalus ry. (perustettu vuonna 2015) ja yhteisöjalkapalloseura Andalus FC (perustettu vuonna 2016). 

 
alhambra-peek-window-view.jpg

MISSIO

Tehtävämme on välittää sekä muslimeille että ei-muslimeille selkeällä tavalla ymmärrys islaminuskosta ja sen opetuksista sekä edistää islamilaisen Espanjan, al-Andalusin,

kadonneen historian tuntemusta.

 

 
 

TAVOITTEEMME

Välittää sekä muslimeille että ei-muslimeille selkeä käsitys ja ymmärrys islaminuskosta ja sen opetuksista tavalla, joka perustuu pyhään Koraaniin ja profeetta Muhammadin ﷺ sunnaan (elämäntapaan). 

Jakaa tietoa islamilaisen Espanjan historiasta ja haastaa vakiintuneet kansallista identiteettiä painottavat perinteiset historian narratiivit tuomalla vaihtoehtoisia näkemyksiä historialle uuden historianopetuksen tradition mukaisesti.

 

Edistää erilaisen tiedotus- ja opetustoiminnan kautta yhteistyötä, uskonnollista ymmärrystä ja yhteisöjen harmoniaa sekä ottaa osaa kollektiiviseen ja muslimien ihmisoikeuksia edistävään globaaliin yhteisötyöhön, joka tähtää ennakkoluulojen, tietämättömyyden, rasismin, uskonnollisen syrjinnän ja islamofobian kitkemiseen. 

Kehittää islamilainen järjestö, joka tarjoaa islamilaista koulutusta ja edistää muslimiyhteisöjen voimaantumista sekä osallistuu oikeudenmukaisen ja myötätuntoisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Brittiläisen ihmisoikeusjärjestö CAGE:n käynnistämän International Witness Campaign verkoston jäsenjärjestönä edistämme myös vastuullisuutta kampanjoimalla oikeuden puolesta, haastamalla sortoa harjoittavia narratiiveja ja järjestelmiä sekä tuomalla esiin syrjiviä valtioiden poliittisia ja oikeudellisia käytäntöjä, jotka kohdistuvat muslimiyhteisöihin ympäri maailmaa.

alhambra, pexels.jpg
 

VISIOMME

Ponnistelemme yhdessä oikeudenmukaisen ja

sorrosta vapaan maailman puolesta.