top of page

ANDALUS-YHTEISÖN MISSIO, TAVOITTEET JA VISIO

Tavoitteemme on välittää tietoa islaminuskosta ja sen opetuksista sekä edistää islamilaisen Espanjan, al-Andalusin, historian tuntemusta. Näiden lisäksi pyrimme edistämään yhteisöjen ja yksilöiden voimaantumista sekä kykyä tunnistaa ja kitkeä erityisesti länsimaisiin yhteiskuntiin juurtunutta islamofobiaa. 

 

Koemme tärkeäksi edistää tietoisuutta siitä, että globaalina ilmiönä islamofobia ei ole pelkästään 'pelkoa' ja ennakkoluuloa muslimeja kohtaan, vaan ilmenee usein strategiana, jonka varjolla oikeutetaan valtiollinen väkivalta ja kohdistetaan epäinhimillistämistä ja toiseuttamista muslimeita kohtaan. Edistämme myös tietoisuutta ennakkoluuloista, etnisestä ja uskonnollisesta syrjinnästä sekä muslimeja kohtaan globaalisti tapahtuvasta sorrosta. 

Andalus Islamic Center on myös 2.9.2021 alkaen brittiläisen ihmisoikeusjärjestö CAGE:n alulle paneman Kansainvälisen todistajakampanjan jäsenjärjestö. Kampanja tutkii kaksi vuosikymmentä kestänyttä terrorismin vastaista sotaa, sen vaikutuksia, epäonnistumisia ja tulevaisuutta sekä edistää toiminnallaan solidaarisuutta, oikeudenmukaisuutta ja dialogia. Todistajakampanja on osa globaalia liikettä, joka pyrkii toiminnallaan tuomaan selviytyjille oikeutta, asettamaan rikolliset vastuuseen ja purkamaan lakien, poliittisten säädösten ja retoriikan muodostaman infrastruktuurin, jonka nojalla on oikeutettu ja ylläpidetty terrorismin vastaista teollisuutta.

 

Koska Suomi on edelleen luultavasti ainoa kehittynyt valtio Euroopassa, jonka pääkaupungissa ei ole varsinaista rakennettua moskeijaa, Andalus Islamic Center tukee ajatusta moskeijan rakentamisesta Helsinkiin ja kannustaa muslimien ja Suomen viranomaisten välistä vuoropuhelua tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Moskeijan rakentaminen Suomeen on myös ECRI:n (Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission) suositus.

 

Me uskomme, että ammattimaisesti toimiva islamilainen keskus ja moskeija, joka tähtää islaminuskon ja sen arvojen opettamiseen tasapainoisella ja akateemisella tavalla, ei pelkästään ehkäisisi rasismia, eriarvoisuutta ja islamofobiaa, vaan edistäisi myös merkittävästi muslimivähemmistön hyvinvointia Suomessa. Hankkeen toteutuminen olisi itse asiassa merkki yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden toteutumisesta monikulttuurisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa sekä toisi hyvinvointia, rauhaa ja harmoniaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Andalus-yhteisön aktiivisia toimijoita ovat tällä hetkellä vuonna 2015 perustettu Andalus ry. ja 2016 perustettu yhteisöjalkapalloseura Andalus FC. 

 -4_edited_edited_edited_edited_edited_e
Missio, tavotteet ja viso
Näyttökuva 2023-10-10 kello 15.11.48.png
Näyttökuva 2023-10-10 kello 15.11.48.png
Pattern_edited.png

MISSIO

Tehtävämme on välittää tietoa islaminuskosta ja sen opetuksista sekä edistää islamilaisen Espanjan,

al-Andalusin, kadonneen historian tuntemusta.

Missio
Tavoitteemme

TAVOITTEEMME

Välittää tietoa islamista sekä edistää ymmärrystä sen opetuksista tavalla, joka perustuu pyhään Koraaniin ja profeetta Muhammadin ﷺ sunnaan (elämäntapaan). 

Jakaa tietoa islamilaisen Espanjan historiasta ja haastaa vakiintuneet kansallista identiteettiä painottavat perinteiset historian narratiivit tuomalla vaihtoehtoisia näkemyksiä historiasta uuden historianopetuksen tradition mukaisesti.

 

Edistää tiedotus- ja opetustoiminnan kautta yhteistyötä, uskonnollista ymmärrystä ja yhteisöjen harmoniaa sekä ottaa osaa kollektiiviseen ja muslimien ihmisoikeuksia edistävään globaaliin yhteisötyöhön, joka tähtää ennakkoluulojen, rasismin, uskonnollisen syrjinnän ja islamofobian kitkemiseen. 

Kehittää islamilainen järjestö, joka tarjoaa islamilaista koulutusta ja edistää muslimiyhteisöjen voimaantumista sekä osallistuu oikeudenmukaisen ja myötätuntoisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Brittiläisen ihmisoikeusjärjestö CAGE:n käynnistämän International Witness Campaign -verkoston jäsenjärjestönä edistämme myös vastuullisuutta kampanjoimalla oikeuden puolesta, haastamalla sortoa harjoittavia narratiiveja ja järjestelmiä sekä tuomalla esiin syrjiviä valtioiden poliittisia ja oikeudellisia käytäntöjä, jotka kohdistuvat muslimiyhteisöihin ympäri maailmaa.

alhambra, pexels.jpg
Visiomme

Andalus Islamic Center

VISIOMME

Ponnistelemme yhdessä oikeudenmukaisen ja

sorrosta vapaan maailman puolesta. 

 -4_edited_edited_edited_edited.png
 .jpg
 -4_edited_edited_edited_edited_edited.p
bottom of page